O nama

Stata.rs predstavlja agenciju specijalizovanu za istraživanje tržišta i istraživanje javnog mnjenja. 

U radu se rukovodimo dokazanom višegodišnjom stručnošću, uz odgovoran, efikasan, inovativan i prijateljski pristup. 

Naš primarni cilj je uspostavljanje i održavanje dugoročnog partnerstva, uzajamnog razumevanja i saradnje sa klijentima i saradnicima na obostrano zadovoljstvo. 

Naša vizija usmerena je ka daljem razvoju Stata.rs kao pouzdanog, efikasnog i odgovornog partnera na polju istraživanja, kao i usavršavanju i implementaciji novih istraživačkih metoda.

 

ČLANOVI TIMA STATA.RS

 

Aleksandra Vukmirović, Managing Director

Aleksandra Vukmirović je magistar i doktorant  Fakulteta organizacionih nauka sa specijalizacijom za marketing istraživanja.

    

Jovanka Vukmirović, Head of Research

Jovanka Vukmirović je doktor nauka na marketing israživanjima i profesor na Visokoj poslovnoj školi i na Fakultetu organizacionih nauka, sa preko 10 godina radnog iskustva na polju istraživanja kao samostalni stručni saradnik.

    

Deo našeg tima čini i veliki broj spoljnih saradnika, doktora nauka sa desetogodišnjim iskustvom na polju istraživanja tržišta, javnog mnjenja, ne samo u zemlji, već i regionu (BIH, Crna Gora).