Istraživanje javnog mnjenja

Istraživanje javnog mnjenja predstavlja veoma kompleksno istrživanje čiji se rezultati projektuju na kompletnu populaciju.

Istraživanjem javnog mnjenja dolazi se do podataka koji oslikavaju mišljenje javnosti o određenim temama, bilo da su one političke, socijalne ili druge prirode.

Ova metoda istraživanja veoma je pogodna za ispitivanje mišljenja javnog mnjenja o određenim  političkim stavovima. Svakoj uspešnoj kampanju, političkoj ili ne, prethodi kvalitetno istraživanje javnog mnjenja.