Desk istraživanja

Desk istraživanja predstavljaju analizu dokumentacionih izvora - eksternih i internih.

Desk istraživnja predstavljaju metodu prikupljanja sekundarnih podataka. Velika količina sekundarnih podataka nalazi se u okviru same kompanije, te se kao prvi korak u desk istraživanjima podrazumeva organizovanje interno dostupnih podataka. 

Velika količina dostupnih podataka može dovesti do prikupljanja previše informacija koje imaju samo sporedan značaj. Imajući tu u vidu, desk istraživanja je najbolje poveriti stručnim istraživačima.

 

Štedljivost je dobro pravilo u svakom istraživanju: treba koristiti samo podatke koji imaju smisla.
Lak i Rubin, 1987