Društvena odgovornost marketinga

Prirodna težnja kompanija jeste da povećavaju profit. Marketing kao poslovna funkcija ima zadatak upravo da integriše ukupne napore zaposlenih u svim sektorima i sublimira ih u poruke kojima kompanija komunicira sa okruženjem.

S obzirom na snagu medija koji su neizostavni u toj komunikaciji, nameće se pojam društvene odgovornosti kao ultimatum vremena u kom živimo.

Odgovornost tržišno orijentisanih kompanija i njihovih zaposlenih jeste da stalno uče, kako bi svoj posao obavljali na delotvorniji i efikasniji način.

Ovo čini tržišta konkurentnijim, živote pojedinaca produktivnijim i štedi ograničene resurse koje treba sačuvati za naredne generacije.