Otvoren je novi CATI centar

U prostorijama State otvoren je novi CATI centar

CATI – Computer Assisted Telephone Interwue

CATI tehnologija omogućava telefonsko anketiranje. Ovaj vid anketiranja nailazi na sve veću primenu, ponajviše zbog manjih troškova istraživanja i veće brzine prikupljanja podataka.

Telefonske ankete imaju široku primenu kao metoda prikupljanja primarnih podataka. Posebno važno mesto ima u početnim fazama velikih istraživačkih projekata, u fazi definisanja problema, izradi i testiranju instrumentarija za prikupljanje podataka, kao i u test fazi (pilot projekat).

U praksi se najčešće primenjuje projektni pristup istraživanjima. U zavisnosti od definisanih problema, razlikuju se i vidovi istraživanja.

1
Formulisanje problema i zahteva

2
Predstavljanje problema

3
Preciziranje ponude

4
Sprovođenje istraživanja

5
Obrada podataka i analiza

6
Izveštaj

7
Prezentacija

Prirodna težnja kompanija jeste da povećavaju profit. Marketing kao poslovna funkcija ima zadatak upravo da integriše ukupne napore zaposlenih u svim sektorima i sublimira ih u poruke kojima kompanija komunicira sa okruženjem.

S obzirom na snagu medija koji su neizostavni u toj komunikaciji, nameće se pojam društvene odgovornosti kao ultimatum vremena u kom živimo.

Odgovornost tržišno orijentisanih kompanija i njihovih zaposlenih jeste da stalno uče, kako bi svoj posao obavljali na delotvorniji i efikasniji način.

Ovo čini tržišta konkurentnijim, živote pojedinaca produktivnijim i štedi ograničene resurse koje treba sačuvati za naredne generacije.


Na svim poljima ljudskog angažovanja, za pojedina postoji i fizička i mentalna granica koju može dostići. Ukoliko se povećavaju veličina i složenost aktivnosti u koju je individua uključena, onda pojedinci moraju da se združe kako bi uspeli da zajedničkim snagama obave ono što ne bi mogli ako nastave da rade nezavisno jedni od drugih; oni tako čine organizaciju.

Te organizacije postoje u umetnosti, nauci, oružanim snagama, industriji, trgovini, finansijama i u neprofitnim organizacijama, i njihov sastav broji od dva do, teoretski, beskonačno mnogo članova. Ipak, jedan je faktor zajednički za sve te organizacije: ma koji krajnji rezultat tražile, ako neće da se brzo pretvore u anarhističnu zbrku, njih mora neko da vodi, da njima upravlja i rukovodi. Različitim kostima koje čine kostur i mišićima (pojedinca) potreban je zajednički centralni nervni sistem (menadžment) koji će kontrolisati i voditi naizgled odvojene telesne (organizacione) delove u cilju postizanja nekog namernog cilja.