Mi ćemo

Vam pokazati put do uspeha!

Za nas

ne postoje komlpleksni zadaci!

Mi imamo

predloge za svakoga!

 Otvoren je novi CATI centar

U prostorijama State otvoren je novi CATI centar

CATI – Computer Assisted Telephone Interwue

CATI tehnologija omogućava telefonsko anketiranje. Ovaj vid anketiranja nailazi na sve veću primenu, ponajviše zbog manjih troškova istraživanja i veće brzine prikupljanja podataka.

Telefonske ankete imaju široku primenu kao metoda prikupljanja primarnih podataka. Posebno važno mesto ima u početnim fazama velikih istraživačkih projekata, u fazi definisanja problema, izradi i testiranju instrumentarija za prikupljanje podataka, kao i u test fazi (pilot projekat).

Nastavak