Mistery shopper

Dubinski intervjui

Fokus grupe

Internet istraživanja

Telefonska istraživanja

Terenska (Face to face) istraživanja

Desk istraživanja