Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta predstavlja sistemsko planiranje, praćenje, prikupljanje, analiza i izveštavanje o podacima i nalazima relevantnim za specifičnu situaciju (problem) na tržištu sa kojom se organizacija susreće u svom okruženju.

Istraživanje tržišta u funkciji menadžmenta predstavlja podršku odlučivanju, odnosno pruža informacije koje imaju za cilj da smanje neizvesnost u procesu donošenja odluka.

Donošenje odluka bez oslanjanja na podatke dobijene istraživanjem tržišta smatra se visokorizičnim načinom upravljanja i u savremenoj praksi je gotovo napušten. Danas je teško naći kompanije u kojima se odluke donose bez prethodnih saznanja o tržištu, posebno kada su u pitanju strateške odluke.

 

Kada se promene u kompaniji odvijaju sporije od promena u okruženju, znajte da je kraj sve bliži.
Jack Weich